Tudi letos je prišel čas za poravnavo letne članarine 2021(od 1.1.2021 - 31.1.2022).
Kategorija :

osnovna

družinska
Članarina A

60,00 EUR

54,60 EUR
Članarina B

28,00 EUR

22,60 EUR
Članarina B1

21,00 EUR

-
Članarina S+Š

18,50 EUR

15,00 EUR
Članarina P+O

8,00 EUR

6,40 EUR
Članarina IN

8,00 EUR

6,40 EUR
Plačilo Vrste Ugodnosti Družinska
 
 Družinska članarina
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek po odbitku stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20 % popusta. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali samohranilec z vsaj enim otrokom. Pri A članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina, zmanjšana še za vrednost naročnine Planinskega vestnika (25,04 EUR); člani nad 70 let in člani, ki bodo deležni s strani društva popustov pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust.