Vincekov pohod
po Medžimurskih bregih
V NEDELJO, DNE 21. JANUARJA 2018
ODHOD AVTOBUSA IZ AP MURSKA SOBOTA OB 7.30 URI.
OPREMA PLANINSKA, PREHRANA IZ NAHRBTNIKA IN NA ZAKLJUČKU V MURSKEM SREDIŠČU.
STROŠKI PREVOZA 10 EUR.
OBVEZEN DOKUMENT ZA PREHOD DRŽAVNE MEJE.
PRIJAVE DO ČETRTKA 18.1.2018 PRI
RUŽIČ NA 5421 053 ALI 041 614 672, PRI
PRŠA NA 031 345 679 IN PRI
DONŠA NA 041 854 058
VODJA POHODA: IGNAC PRŠA
WWD 18
Vabljeni na pohod ob svetovnem dnevu mokrišč WWD 18,
ki bo 4.2.2018 start ob 10.30 v Krogu -brod na Muri,
dolžina pohoda cca 8 km.
Plakat, trasa poti
Članarina 2018
LAHKO PORAVNATE V DRUŠTVENI PISARNI, MLADINSKA 3, MURSKA SOBOTA,
PRI JOŽETU RUŽIČ GANČANI 80/B
IN PRI ZINKI BENKOVIČ, NA KAMNI 6 BELTINCI
ČLANARINA V LETU 2018
Vrste članstvaVišina članarine
A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* 11,00 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti,
z osnovnim obsegom ugodnosti
16,00 €
S+Š/z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti
7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €

 
 
 
 
 
 
Donatorji mladih planincev v letu 2016
Kontrakto RDS, Računovodstvo, Davki, Svetovanje d.o.o. Murska Sobota
Megras d.o.o. Murska Sobota
Pomurske lekarne Murska Sobota
Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Murska Sobota
Krka d.d. tovarna zdravil Novo Mesto
Občina Puconci
Zavarovalnica Maribor d.d. PE Murska Sobota
TGP Ozmec d.o.o. Velika Polana
Saubermacher-Komunala d.o.o. Murska Sobota
Cerop d.o.o. Puconci
Cestno podjetje Murska Sobota d.d.
Avto Škafar d.o.o. Murska Sobota
Mestna Občina Murska Sobota
Občina Beltinci
Benko-tehna d.o.o. Puconci
Izdel. bet. elem. Mešič Slavko s.p. Murska Sobota
Občina Moravske Toplice
UO PD MATICA MURSKA SOBOTA