Podatki Organi Članstvo Zgodovina
 
 Organi PD Matica Murska Sobota
Upravni odbor:
 • Predsednik: Jože Ružič
 • Podpredsednik: Janez Glažar
 • Tajnik: Marjan Malok
 • Blagajnik: Marija Sobočan
 • Načelnik PLV: Ignac Prša
 • Načelnik markacistov: Janez Madjar
 • Član-vodja sekcije pododbora Beltinci: Zinka Benkovič
 • Član-gospodar društva: Alojz Par
 • Član: Ignac Benkovič
 • Član: Mirjana Budja
 • Član: Anton Tibaut
 • Člani: Grega Donša
 • Člani: Darinka Prša
 • Člani: Zvonko Rebrica


 • Nadzorni odbor:
 • Predsednik: Slavica Heric
 • Člana: Kavčič Marjana, Anica Bugar


 • Častno sodišče:
 • Predsednik: Janko Durič
 • Člana: Franc Donša, Marjan Hiršl


 • Častni predsednik društva: Evgen Titan (od 27.12.1975)

  Predsedniki društva:Jože RUŽIČ (1989-), Maritn SABOTIN (1985-1988), Andrej ZADRAVEC (1984), Martin SABOTIN (1982-1983),Filip MATKO (1974-1981), Evgen TITAN (1963-1973), Lojze TRSTENJAK (1961-1962), Ernest KUČAN (1959-1960), Janez PLESTENJAK (1957-1958), Lojze TRSTENJAK (1955-1956), Zoran KLEMENČIČ (1953-1954), Jože PEZDIRC (1952-1953), MIroslav ROSINA (1952), Ciril TRUČL (1950-1951)